monitor – مانیتار

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

monitor – مانیتار

مانیتار | mānītār || مانیتاریدن | mānītāridan

اگاهى‌ دهنده‌، انگيزنده‌ گوشيار، (در راديو) به‌ علائم‌ رمزى‌ مخابراتى‌ گوش‌ دادن‌ مبصر، ديده‌ بانى‌ كردن‌
(روانشناسى‌)بازبين‌، بازبينى‌ كردن‌ نظارت‌ كردن‌
(علوم‌نظامى‌)بازديد كار دستگاه‌، رله‌ كردن‌ پيامها تقويت‌ ارسال‌ امواج‌ به‌ گوش‌ بودن‌ گوش‌ دادن‌ ناظر بودن‌، نظارت‌ كردن‌
(ورزشى‌)اگاه‌ ساز
(زيست‌شناسى‌)فرابين‌، فرانگر
(كامپيوتر)صفحه‌ نمايشى‌ كه‌ قنل‌ امنيتى‌ براى‌ فركانس‌ ديد مورد نظر براى‌ هر نوع‌ كارت‌ گرافيكى‌ دارد، برناه‌ كامپيوترى‌ كه‌ اجازه‌ مى‌دهد دستورات‌ ابتدايى‌ وارد سيستم‌ عامل‌ شوند. (مثل‌ بار كردن‌ برنامه‌ بررسى‌ وضعيت‌ وسيله‌ و….)، برنامه‌اى‌ مقيم‌ در ‏M‏O‏R براى‌ بار كردن‌ سيستم‌ عامل‌ پس‌ ا ز روشن‌ شدن‌ ماشين‌، مدارى‌ كه‌ منبع‌ الكتريسيته‌ را قط‌ ع‌ مى‌كند اگر خطا داشته‌ باشد يا قطعه‌اى‌ را خراب‌ كند، سيستمى‌ كه‌ خطاهاى‌ مدار را بررسى‌ مى‌كند، واحد نمايش‌ تصويرى‌ براى‌ نمايش‌ متن‌ با كيفيت‌ باا يا گرافيك‌، توليد شده‌ توسط‌ كامپيوتر، ‏1‏-بررسى‌ يا آزمايش‌ چيزى‌ كه‌ كار مى‌كند ‏2‏-بررسى‌ فرايند يا تجزيه‌ براى‌ اطمينان‌ از اينكه‌ درست‌ كار مى‌كند، يك‌ برنامه‌ كنترلى‌، صفحه‌ نمايش‌ تصوير، مونيتور نمايشگر، مبصر، ديده‌ بانى‌ كردن‌، صفحه‌ نمايش‌

Narcis


 • ناصح‌، پندآموز، هشدار دهنده‌، هشدارگر، توصيه‌ كننده‌، مشاور، رايزن‌
 • (كلاس‌ درس‌) مبصر، ارشد كلاس‌
 • آژير، آژيرگر، دستگاه‌ كنترل‌، واپادگر، مانيتور
 • (جانورشناسى‌) بزمجه‌ى آژيرگر (تيره‌ى e‏a‏d‏i‏n‏a‏r‏a‏V‏ كه‌ درشت‌ و ماهى‌خوار هستند و مى‌گويند حضور سوسمار را آگاهى‌ مى‌دهند)
 • كشتى‌ جنگلى‌ زرهى‌ (با عرشه‌ى صاف‌ و كم‌ ارتفاع‌ و توپ‌هاى سنگين‌ در برج‌هاى متحرك‌)
 • (به‌ ويژه‌ در آتش‌ نشانى‌) آب‌ افشان‌ (كه‌ آب‌ را با فشار به‌ طرف‌ دلخواه‌ مى‌افشاند)، آب‌فشان‌، سر لوله‌ى فشارى
 • (كسى‌ كه‌ براى گردآورى آگهگان‌ سياسى‌ يا نظامى‌ و غيره‌ به‌ راديوها و مكالمات‌ تلفنى‌ كشور خارجى‌ مرتبا گوش‌ مى‌دهد) خبرنيوش‌، مستمع‌ خفيه‌
 • خبرنيوشى‌ كردن‌
 • (ماشين‌آلات‌ يا هواپيما يا موشك‌ و غيره‌) دستگاه‌ كنترل‌ و تنظيم‌، واپادگر
 • (كار ماشين‌ آلات‌ يا هواپيما يا موشك‌ و غيره‌ را) كنترل‌ و تنظيم‌ كردن‌، واپادكردن‌
 • (دستگاه‌ سنجش‌ ميزان‌ آلودگى‌ راديو اكتيو) دستگاه‌ تابش‌ سنج‌، تابش‌ نما
 • (با اين‌ دستگاه‌) تابش‌ سنجى‌ كردن‌
 • (راديو و تلويزيون‌ و غيره‌ -‏ بلندگو يا گيرنده‌ى اتاق‌ كنترل‌ كه‌ با آن‌ خوبى‌ و صافى‌ صدا يا تصوير را وارسى‌ مى‌ كنند) دستگاه‌ بازشنود، دستگاه‌ بازبينى
 • (با اين‌ دستگاه‌) بازشنود كردن‌، بازبين‌ كردن‌، واپاد كردن‌

Aryanpur

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”ریشه شناسی” tab_id=”1551428772368-b0d08602-2c56″][vc_column_text]

mānītār = mān + īt + ār

مانیتار = مان +یت + ار

 • ایرانی باستان: man* ← اندیشیدن، بررسی کردن، رسیدگی کردن | to think, consider
 • فارسی باستان: man ← اندیشیدن | to think
 • اوستایی: man ← اندیشیدن، گمان کردن، بررسی کردن، نگرش کردن، پروا کردن | to think, to ponder, to consider, to heed, to attend to و || manūtar ←  مانیتور، ناظر | monitor
 • پهلوی | فارسی میانه: mēn ← اندیشه || mēnītan ← فکر کردن، اندیشیدن، درک کردن، توجه کردن، ملاحظه کردن || mānak ← یاد، حافظه، فکر
 • فارسی: manīdan ← اندیشیدن || بخش دوم مان در دو واژه پشیمان/pašīmān  و شادمان/šādmān به معنای اندیشه || maneš ← خوی، طبیعت، اندیشه، سرشت
 • سکایی ختنی: mañ ← در نظر گرفتن بعنوان | to consider as
 • سغدی: myn ← اندیشیدن | to think
 • خوارزمی: z̈mny’ ← اهمیت دادن به کسی، توجه کردن به کسی | to care for someone
 • قهرودی: mān ← ذهن، یاد | mind
 • سنسکریت: man ← اندیشیدن، باور کردن، بررسی کردن | to think, believe, consider
 • آریایی نخستین: men* ← اندیشیدن، بررسی کردن، در نظر داشتن | to think, consider, contemplate

 


īt-

پسوندی که به بن مضارع فعل چسبده و آن را گذشته می کند. نشانه مصدر مرخم نیز می باشد.


ār-

آر پسوند صفت سازیست که به فعل گذشته یا همان مصدر مرخم افزوده می شود.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”McGraw-Hill” tab_id=”1551428772406-887236cc-146f”][vc_column_text]

monitor

COMPUTER SCIENCE
To supervise a program, and check that it is operating correctly during its execution, usually by means of a diagnostic routine.
ELECTRONICS
See video monitor
ENGINEERING
1. An instrument used to measure continuously or at intervals a condition that must be kept within prescribed limits, such as radioactivity at some point in a nuclear reactor, a variable quantity in an automatic process control system, the transmissions in a communication channel or bank, or the position of an aircraft in flight.
2. To use meters or special techniques to measure such a condition.
3. A person who watches a monitor.
MINING ENGINEERING
See hydraulic monitor
VERTEBRATE ZOOLOGY
Any of 27 carnivorous, voracious species of the reptilian family Varanidae characterized by a long, slender forked tongue and a dorsal covering of small, rounded scales containing pointed granules.
McGraw-Hill Dictionary of Science and Technology
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”MacMillan” tab_id=”1551738763350-e8f1b9d1-5534″][vc_column_text]

monitor

 1. monitor 1 UK [ˈmɒnɪtə(r)] US  [ˈmɑnɪtər] verb [transitive] [present tense I/you/we/they monitor

he/she/it monitors present participle monitoring past tense monitored past participle monitored] ★★

to regularly check something or watch someone in order to find out what is happening

a special machine to monitor the baby’s breathing

He will monitor and review company policy.

monitor progress: Staff will monitor his progress.

monitor a situation: The board are monitoring the situation on a regular basis.

monitor something closely/​carefully: Police officers have been closely monitoring the organization’s activities.

 1. onitor 2 UK [ˈmɒnɪtə(r)] US  [ˈmɑnɪtər] noun [countable] [singular monitor plural monitors] ★
 • a computer screen, or the part of a computer that contains the screen

a 17-inch colour monitor

1a. a screen that shows pictures or information

The monitor showed that someone was moving around in the car park.

The instructions are displayed on a monitor.

 • a piece of equipment used for showing and recording what is happening in a particular part of someone’s body
 • someone who checks to see that something is done fairly or correctly

Monitors ensured that the food was distributed fairly.

Thesaurus: people and organizations who test or check thingssynonym

3a. a school student who helps a teacher with a particular job

MacMillan English Dictionary for Advanced Learners 2nd Edition

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”etymonline.com” tab_id=”1551739016729-79fe2f99-e723″][vc_column_text]

monitor (n.)

1540s, “senior pupil at a school charged with keeping order, etc.,” from Latin monitor “one who reminds, admonishes, or checks,” also “an overseer, instructor, guide, teacher,” agent noun from monere “to remind, bring to (one’s) recollection, tell (of); admonish, advise, warn, instruct, teach,” from PIE *moneie- “to make think of, remind” (source also of Sanskrit manayati “to honor, respect,” Old Avestan manaiia- “making think”), suffixed (causative) form of root *men- (1) “to think” (source also of Latin memini “I remember, I am mindful of,” mens “mind”) The notion is “one who or that which warns of faults or informs of duties.”

The type of lizard (1826) was so called because it is fabled to give warning to man of Nile crocodiles. Meaning “squat, slow-moving type of ironclad warship” (1862) is from the name of the first vessel of this design, chosen by the inventor, Swedish-born U.S. engineer John Ericsson (1803-1889), because it was meant to “admonish” the Confederate leaders in the U.S. Civil War.

I now submit for your approbation a name for the floating battery at Green Point. The impregnable and aggressive character of this structure will admonish the leaders of the Southern Rebellion that the batteries on the banks of their rivers will no longer present barriers to the entrance of the Union forces. The iron-clad intruder will thus prove a severe monitor to those leaders. … “Downing Street” will hardly view with indifference this last “Yankee notion,” this monitor. … On these and many similar grounds I propose to name the new battery Monitor. [Ericsson to Asst. Sec. of Navy, Jan. 20, 1862]

 Broadcasting sense of “a device to continuously check on the technical quality of a transmission” (1931) led to special sense of “a TV screen displaying the picture from a particular camera.”

monitor (v.)

1924, “to check for quality” (originally especially of radio signals), from monitor (n.). General sense of “observe, keep under review” is from 1944. Keats used it (1818) as “to guide.” Related: Monitored; monitoring.

etymonline.com

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *