set up – برشان

  0
  189

  set up – برشان

  بَرشان | baršān || بَرشاندن | baršādnan || بَرشانتن | baršāntan

  صاف نشاندن – فرازاندن، در جای بلند قرار دادن – به قدرت رساندن – خود را بزرگتر از واقعیت جلوه دادن ۵ – (خیمه و غیره)افراشتن، کار گذاشتن – آغاز کردن – سرمایه دادن – شاد و خرم کردن، نشئه کردن – موفق کردن – موجب شدن ۱- درموقعیت خطرناک قرار دادن

  Aryanpur

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here