set up – برشان

set up – برشان

بَرشان | baršān || بَرشاندن | baršādnan || بَرشانتن | baršāntan

صاف نشاندن – فرازاندن، در جای بلند قرار دادن – به قدرت رساندن – خود را بزرگتر از واقعیت جلوه دادن 5 – (خیمه و غیره)افراشتن، کار گذاشتن – آغاز کردن – سرمایه دادن – شاد و خرم کردن، نشئه کردن – موفق کردن – موجب شدن 1- درموقعیت خطرناک قرار دادن

Aryanpur

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *