storage | اِمبارد

storage | اِمبارد

storage | اِمبارد

Narcis 5 Browse

storage
انباره‌، انبارش‌، ذخيره‌ سازى‌ انبار كالا، مخزن‌
(اقتصاد)انبار كردن‌، انبار
(روانشناسى‌)اندوزش‌
(عمران‌)ذخيره‌ كردن‌
(علوم‌نظامى‌)انبار كردن‌، ذخيره‌ كردن‌ ذخيره‌، انبار
(معمارى‌)خزانه‌، انبار
(علوم‌مهندسى‌)نگهدارى‌، انبار
(تجارت‌خارجى‌)انبار كردن‌
(كامپيوتر)بخشى‌ از حافظه‌ براى‌ ذخيره‌ اطلاعات‌، ‏C‏R‏T مخصوص‌ براى‌ گرافيك‌ كامپيوترى‌ . تصويرى‌ را روى‌ صفحه‌ برمى‌ گرداند بدون‌ نياز به‌ عمليات‌ تنظيم‌ مجدد، مشابه‌ ‏9‏6‏4‏1، حافظه‌اى‌ كه‌ نياز دارد محتوايش‌ مرتب‌ بهنگام‌ شود، وسيله‌ ذخيره‌ سازى‌ كه‌ خارج‌ از سيستم‌ كامپيوتر اصلى‌ قرار دارد ولى‌ توسط‌ ‏U‏P‏C قابل‌ دستيابى‌ است‌، هر رسانه‌ ذخيره‌ سازى‌ داده‌ (مثل‌ نوار مغناطيسى‌ ، فلاپى‌ ديسك‌) كه‌ حافظه‌ اصلى‌ و سريع‌ كامپيوتر نيست‌، ذخيره‌ سازى‌ داده‌ به‌ صورتى‌ كه‌ به‌ آن‌ امكان‌ پردازش‌ ديرتر داده‌ مى‌شود، فضاى‌ موقت‌ حافظه‌ براى‌ داده‌ هايى‌ كه‌ در حال‌ حاضر پردازش‌ مى‌ شوند، فضاى‌ ذخيره‌ سازى‌ داده‌ كه‌ بيشتر از يك‌ ميليون‌ ميليون‌ بيت‌ داده‌ مى‌تواند ذخيره‌ كند، مواد مختلف‌ كه‌ قادر به‌ ذخيره‌ داده‌ هستند، ذخيره‌ داده‌ براى‌ مدت‌ زمان‌ طولانى‌، چاپ‌ محتواى‌ فضاى‌ ذخيره‌ سازى‌، ديسك‌ براى‌ ذخيره‌ داده‌، هر وسيله‌اى‌ كه‌ مى‌تواند داده‌ ذخيره‌ كند و در صورت‌ نياز بازيابى‌ كند، تعداد بيتهايى‌ كه‌ در واحد فضاى‌ ذخيره‌ سازى‌ رسانه‌ قابل‌ ضبط‌ است‌، فضاى‌ لازم‌ براى‌ ذخيره‌ سازى‌ داده‌، نحوه‌ اختصاص‌ حافظه‌ به‌ كاربران‌ مختلف‌ ، مثل‌ برنامه‌ ها ، متغيرها، داده‌ ،…..، ‏1‏-حافظه‌ داخلى‌ كوچك‌ با دستيابى‌ سريع‌ سيستم‌ كه‌ حاوى‌ برنامه‌ جارى‌ است‌ . ‏2‏-حافظه‌ كوچك‌ داخلى‌ سيستم‌، حافظه‌ يا رسانه‌ ذخيره‌ سازى‌ كه‌ با قط‌ ع‌ برق‌ داده‌ ذخيره‌ شده‌ را از دست‌ مى‌دهد، رسانه‌ ذخيره‌ سازى‌ كه‌ قابل‌ پاك‌ كردن‌ يا استفاده‌ مجدد نيست‌، مى‌ نيست‌، مى‌ نيست‌، حافظه‌ يا بخشى‌ از سيستم‌ كامپيوترى‌ كه‌ داده‌ و برنامه‌ براى‌ استفاده‌ بعدى‌ ذخيره‌ شده‌ اند، انباره‌، انبارش‌، ذخيره‌ سازى‌

انگليسى

 

Aryanpur Browse

storage stor.age
­
انبارش‌، اندوزش‌، ذخيره‌ سازى
انبار دارى
انبار، انباشته‌، ذخيره‌
هزينه‌ى انباردارى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا