zoom in – درزوم – زومدر

zoom in – درزوم – زومدر

دَرزوم | darzoom || زومدَر | zoomdar || دَرزومیدن | darzoomidan | دَرزومدَن | darzoomdan

  • دیدن چیزی از نزدیک
  • حرکت سریع برای گرفن عکس، از نزدیک
  • افزایش سریع درشت نمایی تصویر چیزی که از ما فاصله دارد با زومیدن یا زوم کردن لنز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *