آگهداد

  • information – آفراس

    [vc_row][vc_column][vc_column_text] information – آفراس آفراس | āfrās اطلاع‌، اخبار، مفروضات‌ اطلاعات‌، سوابق‌، معلومات‌ اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار خبر رسانى‌ (اقتصاد)اطلاعات‌، اگاهى‌…

    بیشتر بخوانید »
  • notification – نویت

    [vc_row][vc_column][vc_column_text] notification – نِویت نِویت | nevit اطلاع‌، تذكر، اخطار، اگاه‌ سازى‌ (بازرگانى‌)ابلاغ‌، اعلام‌ (حقوق‌)اخطار، ابلاغ‌، عملى‌ است‌ كه‌ دولتى‌…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا