فرهنگ فارسی

 • information – آفراس

  [vc_row][vc_column][vc_column_text] information – آفراس آفراس | āfrās اطلاع‌، اخبار، مفروضات‌ اطلاعات‌، سوابق‌، معلومات‌ اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار خبر رسانى‌ (اقتصاد)اطلاعات‌، اگاهى‌…

  بیشتر بخوانید »
 • notification – نویت

  [vc_row][vc_column][vc_column_text] notification – نِویت نِویت | nevit اطلاع‌، تذكر، اخطار، اگاه‌ سازى‌ (بازرگانى‌)ابلاغ‌، اعلام‌ (حقوق‌)اخطار، ابلاغ‌، عملى‌ است‌ كه‌ دولتى‌…

  بیشتر بخوانید »
 • space – سپاش

  space – سپاش سِپاش | sepāš فضا، وسعت‌، مساحت‌، جا فاصله‌، مهلت‌، فرصت‌، مدت‌ معين‌، زمان‌ كوتاه‌، دوره‌ درفضا جا…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا